Reservering:
Reserveringen lopen via Airbnb. Waarmee de algemene huurvoorwaarden van deze site van toepassing zijn.

Betaling: 
Ook de betaling loopt via AIRBNB, u bent zo als gast tegen alle risico’s ingedekt. Wilt u voor een langere periode verblijven in het huisje, stuurt u ons dan een email op info@jenm-group.nl

Recreatief gebruik:
De vakantiehuisjes op park De Eyckenhoff mogen uitsluitend recreatief worden gebruikt. Overnachtingen voor werkverkeer of permanente bewoning / inschrijving bij de gemeente zijn niet toegestaan. De Gemeente Putten hanteert een strikt handhavingsbeleid en geeft aan de overtreders en eigenaren hoge boetes bij overtreding. Gebruikt u het vakantiehuisje anders dan recreatief, dan is dat reden om de huur per direct te beëindigen. U bent aansprakelijk voor eventuele kosten.

Schade:
Heeft u iets beschadigd, gebroken of zoekgemaakt? Dat kan ons allemaal overkomen. Wilt u het beschadigde zelf vervangen / aanvullen? Laat u het ons in elk geval even weten zodat we ervoor kunnen zorgen dat het huisje ook voor de volgende gast weer compleet is.

Sleutel en poort toegang
De sleutel van het huisje en de toegangspoort kennen een borgregeling. Wanneer wij die verliezen, moeten we € 75,- borg betalen aan de park eigenaar. Deze kosten belasten we aan u door in geval van verlies of diefstal. Als huurder bent u aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan de accommodatie.
Direct na boeking ontvangt u van ons instructies voor de sleutel overdracht en het gebruik van de toegangspoort.

Eindschoonmaak
Een fris huisje is voor iedereen die aankomt een welkom gevoel. Daarom zorgen we ervoor dat we voor elke gast het huisje goed schoonmaken. De kosten voor eindschoonmaak bedragen € 50,- per boeking.
Tijdens uw verblijf kunt u helpen door ook zelf het huisje goed schoon te houden. U kunt hiervoor de aanwezige schoonmaakmiddelen, stofzuiger, bezem etc gebruiken.

Het gebruik van de wasmachine, wifi en beddengoed is bij de prijs inbegrepen.